Politisk krydder

Politisk krydder

Nå kommer de ut av politiske dvaler;

forsøker å redefinere normaler.

Og stort sett så brukes de samme vokaler,

om viktig, uviktig og om desimaler.
.

Med fagre ord gjennom krevende taler,

blir politiske løfter fra erkerivaler

det vi alle får høre i forsamlingslokaler,

på TV og i allskens radiokanaler.
.

I sosiale medier, sladdersentraler

hvor en mann tiltales som neandertaler,

der ser man nå heldigvis faresignaler

og kanskje får til noen bedre samtaler.
.

I Simonsen, Skartveit og Strands filialer

gis av og til litt upresise omtaler

men likefullt gir det oss noen signaler

om hvem som går ut av høstens finaler
.

og inn i Rådhusets flotte lokaler

hvor de legger nye byrådskabaler,

for ikke å snakke om budsjettavtaler

som senere slaktes av sinte rivaler.
.

Beskyldninger hagler, det er stadig ”skandaler”.

Det er smykker og tepper og leieavtaler.

For i mediene er det ikke fanden som maler

på veggen med nymotens materialer.
.

Når politiske ledere gjerne uttaler

at byen er flott og har potensialer

for vakre byrom og friarealer,

yrende liv, kollektivterminaler,
.

glir tankene bort fra skrot og vandaler

og over på glede og musikkfestivaler.

Da synger selv de ensomme svaler

da varmes selv iskalde byoriginaler.
.

Det er mange som nå lider valgets kvaler.

Blir det rødt eller blått, eller en liberaler?

Hvem stoler de på, hvem bryter avtaler?

Hvem seirer i byens valglokaler?
.

Det er ikke enkelt, men det som tiltaler

en ganske alminnelig skattebetaler

er slett ikke løgn eller tungetaler

men rake rygger og gode idealer.
.

Til syvende og sist er det han som betaler.