Eldredugnad!

Eldredugnad!

Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Libe Rieber-Mohn skal ha ros for å stille mot Høyres byrådsleder Stian Berger Røsland på Civitas frokostmøte i dag. Alle spørsmålene fra salen gikk til henne, og hun etterlyste etter hvert noen vennligsinnede sjeler. Til tross for møtets hyggelige og omgjengelige tone, ble det rett og slett en litt ugrei start på dagen.

Sentralt i dagens debatt var spørsmålet om bruk av private tilbydere i eldreomsorgen, bl.a. for å gi de eldre et bredere tilbud, og sikre en reell valgfrihet, i tillegg til faktisk å sikre nok sykehjemsplasser til alle som trenger det. Det kan ikke ha vært enkelt å skulle svare for hvorfor det er greit å bruke private tilbydere til omsorg av barn, altså private barnehager, når det ikke er i orden å bruke private tilbydere til omsorg for eldre, altså private sykehjem og andre private omsorgstilbud.

Røsland påpekte at barnehagereformen var mulig fordi selv SV kastet noen av sine prinsipper på båten og aksepterte bruk av private. Uten dem ville reformen blitt en fiasko. Rieber-Mohn svarte at dette var vesentlig forskjellig fra dette med sykehjem, fordi man i barnehagereformen inviterte til en dugnad.

Da anledningen bød seg, spurte jeg derfor Rieber-Mohn om det ville være i orden for Arbeiderpartiet å tillate private å tilby omsorgstjenester for de eldre hvis vi inviterte til en dugnad. Hun svarte, men ikke på spørsmålet…

Civita frokostmøte Røsland Rieber-Mohn 23.08.11