Forvirringsavtaler i rødt

Forvirringsavtaler i rødt

Ifølge SV har de nylig inngått en avtale med Arbeiderpartiet om å skrinlegge ny E18 vest for Oslo. Libe Rieber-Mohn avviser dette. SVs ordførerkandidat Marianne Borgen holder på sitt. Dette handler altså om en avtale om å bryte en avtale, nemlig Oslopakke 3, som det har vært tverrpolitisk enighet om.

Avtaler mellom flere parter hvor Ap og SV inngår (f.eks. Oslopakke 3) er altså ikke nødvendigvis bindende.
Avtaler hvor Ap og SV er de eneste avtalepartene (f.eks. skrinlegging av ny E18) ser ut til å være av uklar karakter, også for de involverte.

Dette kan kanskje være av interesse for dem som husker den forunderlige avtalen Ap og SV inngikk i forrige uke, hvor de lovet å ikke føre Ap- og SV-politikk, altså innføre boligskatt, de neste fire årene. Man kan jo lure på om partene syns denne også er uklar, og om de mener den er bindende.