110 776

110 776

Et tall kan bety mye. Eller ingen ting. For deg. For meg er 110 776 et nesten magisk tall.Oslo Høyres liste 2011

35,7 er nesten like flott. Og 40! -For ikke å glemme 845!

– – –

I min politiske hverdag skal jeg forsøke å ikke bruke alt for mange tall. Det kjeder visst. Forståelig nok.

– – –

Dette er altså et unntak:

110 776 er antall personer som stemte på Høyre ved årets valg i Oslo.

35,7% av alle som avga stemme, ga sin stemme til Høyre.

Jeg hadde listenummer 40 på Høyres stemmeseddel til Oslo bystyre.

-Og 845 mennesker ga meg en personlig stemme! Det er ganske utrolig! 845 mennesker ønsket at jeg skulle være med og styre Oslo de neste fire årene. Og de fikk viljen sin. Tusen takk til dere alle sammen!

– – –

Nå skal jeg jobbe hardt for ikke å skuffe en eneste en av de 845 eller de 110 776 menneskene som gjorde et valg som ga meg en unik mulighet. For de hadde sikkert en god grunn til å gjøre nettopp det valget.