Vondt i samvittigheten?

Vondt i samvittigheten?

Norsk helsevesen er ikke i toppform for tiden. I Oslo rasles det med sablene både fra tillitsvalgte, ansatte og politikere, og ledelsen i Helse Sør-Øst har vel hatt bedre dager. Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen har nok også følt seg bedre enn akkurat nå. Kritikken mot henne denne gangen handler om hennes hjertebarn: Helsetilsynets utrykningsgruppe.

VG kunne i går kveld avsløre at Helsetilsynets utrykningsgruppe rykket ut ved kun 12 av 125 innrapporterte tilfeller. De brukte opptil fem dager på å ankomme åstedet, fordi gruppen først måtte settes sammen. Nylig fortalte samme avis at halvparten av de rundt 4500 dødsfallene som skyldtes skader på sykehus i fjor, kunne vært unngått.  Situasjonen høres langt fra ideell ut.

Antallet utrykninger er lavt, men jeg syns det er enda mer bekymringsfullt at det tar en snau uke å rykke ut. Jeg antar at tregheten skyldes at disse personene har ordinære jobber andre steder i helse-Norge, og kun kalles ut når en utrykning er påkrevet. Interne granskningsgrupper, som f.eks. i Avinor, organiserer seg gjerne slik. Dette er fordi gruppen ikke har utrykninger som sin primæroppgave, men som en tilleggsfunksjon eller deltidsverv på siden av ordinært arbeid. I en havarikommisjon er man ansatt nettopp for å rykke ut og foreta undersøkelser, og man kan derfor rykke ut på betydelig kortere varsel.

Faktaene og dokumentasjonen (bilder, avlesning av apparater m.m.) man får etter en uke er åpenbart av en helt annen kvalitet enn de man får om man ankommer samme dag. Det vil være mulig å holde en operasjonssal eller et annet aktuelt lokale urørt en periode etter hendelsen, men å holde rommet stengt i en uke høres unektelig vanskelig ut. Som tidligere havariinspektør vet jeg hvor kritisk det er å få frigitt f.eks. en rullebane etter en hendelse, slik at ordinær flyt av trafikk kan fortsette. Jeg vil anta at presset om å få ta en avansert operasjonssal i bruk ikke er særlig mindre. Utstyret vil bli nullstilt og spor etter all tidligere aktivitet vil bli fjernet. Ankommer man etter at dette har funnet sted, vil det være svært mye vanskeligere å gjennomføre en komplett og dyptgående undersøkelse.

La oss børste støvet av forslaget om en havarikommisjon for helsesektoren, som Høyre, KrF og Venstre la frem for Stortinget for et års tid siden. Frps Per Arne Olsen skal ha ære for forsøket i gårsdagens VGnett. Dessverre vet vi alle at Regjeringen nok en gang vil avvise forslaget, fordi de skal vente på evalueringen av sin egen utrykningsgruppe. Alle forslag fra opposisjonen avvises på ren ryggmargsrefleks. Dessverre har det gått prestisje i saken, og en havarikommisjon for helsesektoren vil ikke se dagens lys før vi får en ny og frisk regjering i 2013.

Det gjør nok vondt å skulle innrømme at en havarikommisjon kunne utgjort et viktig bidrag for å redusere antallet unaturlige dødsfall innenfor helsesektoren. Men det gjør mye mer vondt å miste en av sine nærmeste. Jeg håper helseministeren tenker på det neste gang hun har litt vondt i samvittigheten.