Kan – og bør – kapteinens vurderinger overprøves?

Kan – og bør – kapteinens vurderinger overprøves?

Fredag 13. januar gikk cruiseskipet Costa Concordia på et skjær. 4200 mennesker måtte evakueres.  Seks personer er bekreftet omkommet og 14 er fremdeles savnet.

BBC viste i dag en direktesendt pressekonferanse hvor eieren av Costa Concordia svarte på innsendte spørsmål. Det ene spørsmålet gjaldt hvorfor ingen tok affære når kapteinen valgte å avvike fra planlagt rute. Svaret fra eieren var at det er kapteinen som er skipets øverste leder, og ingen kan overprøve hans avgjørelse om å seile inn i et farvann hvor han var mindre kjent. -Og slik må det være, fastslo han.

Det er korrekt at kapteinen har den øverste myndighet på skipet. Dersom det skulle være uenighet omkring manøvre eller andre forhold, kan kapteien ta den endelige avgjørelsen, og han vil være ansvarlig for de avgjørelser som tas.

Dessverre er det slik at mange oppfatter dette dit hen at kapteinen alltid har rett, og at en underordnet ikke skal kunne komme med spørsmål eller innvendinger når kapteinen har tatt en avgjørelse.

Dessverre er dette en av årsakene til flere av historiens aller største transportulykker. Mest kjent er kanskje flyulykken fra Tenerife fra 1977. En rekke uheldige omstendigheter førte til at to jumbojeter fra KLM og PanAm kolliderte på rullebanen, og 583 mennesker omkom. Undersøkelser  har i ettertid fastslått at co-piloten i det ene flyet mente at kapteienen hadde misforstått en melding fra kontrolltårnet, slik at han lot flyet begynne sin avgang mens et annet fly befant seg på den samme rullebanen. Co-piloten våget ikke å konfrontere kapteinen med hans vurderinger, da kapteinen både formelt og uformelt hadde en høyere status enn ham selv. Det fikk fatale konsekvenser.

Hva kan vi lære av dette?

Vi kan begynne med å akseptere at alle mennesker kan gjøre feil. Det er helt naturlig å høre, se og oppfatte noe ut ifra den situasjonen man befinner seg i. Alle kan gjøre vurderinger og handle på en måte som i ettertid virker uklokt eller direkte farlig. Men de fleste avgjørelser virker fornuftige når man tar dem.

Vi kan si til oss selv at det ikke skader om man spør en overordnet om han eller hun er helt sikker på at han har oppfattet situasjonen korrekt. Seriøse selskaper med fokus på sikkerhet oppfordrer til nettopp dette, og de garanterer overfor sine ansatte at det ikke vil få konsekvenser for dem i ettertid, også dersom de tok feil.

Så derfor: Spør hvis du er i tvil. Også dersom sjefen din pleier å ha rett.