Inkludering gir ekskludering

Inkludering gir ekskludering

I Aften 28.02. tar Arbeiderpartiets Jan Bøhler til orde for «inkludering som ett av opptakskriteriene» til barnehager. Bøhlers forslag vil ekskludere noen fra å få plass i den barnehagen foreldrene ønsker de skal gå i. Ikke fordi det ikke er plass, men på grunn av deres navn, hudfarge, morsmål eller andre kriterier Arbeiderpartiet måtte finne det passende å stigmatisere på bakgrunn av.

Det kan være mange grunner til at foreldre velger å søke om plass i nettopp den barnehagen de gjør, for eksempel nærhet til hjem, jobb eller kollektivtilbud. Andre forhold kan være åpningstider, barnehagens profil, at søsken eller andre kjente går der eller mulighet for å dele på henting og bringing med andre. Alle foreldre, uansett bakgrunn, vil vurdere alle disse forholdene opp mot hverandre, og opp mot familiens situasjon.

Jeg forstår ikke hvordan Arbeiderpartiet kan mene at kommunens prioriteringer er bedre enn foreldrenes, og jeg aksepterer ikke at vi skal skyve rundt på barn som om de var spillebrikker i et dårlig konstruert brettspill. Hvis det er noe i veien med en barnehage, må vi gjøre noe med barnehagen, og ikke med barna. Det jobber vi i Høyre med hver eneste dag.

Av Maren Malthe-Sørenssen, bystyrerepresentant for Høyre

Artikkelen sto på trykk i Aften 07.03.2012