Alder ingen hindring – eller?

Bilde

Alder ingen hindring – eller?

«40-årige Ole Einar Bjørndalen nektes OL-start grunnet høy alder.»

Høres det urimelig ut? Skulle vi nekte en frisk, topptrent idrettsutøver å gjøre noe han har arbeidet for hele sin karriere, som har gjort ham til en av verdens beste, bare på bakgrunn av fødselsdatoen hans?

Naturligvis ikke.

Likevel gjør vi det samme mot norske arbeidstakere hver eneste dag. Personer som har god helse, lang erfaring og betydelig kompetanse, blir bedt om å forlate sine arbeidsplasser når pensjonsalderen er nådd. Ikke sjelden er det dårlig samsvar mellom pensjonsalder og arbeidstakers evne og vilje til å jobbe lengre. Arbeidsmiljøloven gir arbeidsgivere rett til å gi ansatte sparken når man har passert 70 år, uansett hvor betydningsfull man måtte være for sitt fagmiljø og uansett om man heter Bjørndalen, Scheie, Mediaas eller Hansen.

Solberg-regjeringen vil legge til rette for at eldre skal kunne stå lenger i arbeidslivet, blant annet ved å gjennomgå alle lovbestemte aldersgrenser i arbeidslivet i samråd med partene. Fornuftige endringer vil kunne bidra til økt respekt for arbeidstakerne, bedre utnyttelse av arbeidskraften og til en bedre økonomi i Norge.

Det betyr ikke at enhver person i ethvert yrke skal kunne jobbe hvor lenge han eller hun vil. I enkelte yrker vil for eksempel fysikk eller mental hurtighet gjøre at arbeidsevnen gradvis avtar med økende alder. Det normale i slike yrker er at man jevnlig undersøkes av lege for å forsikre seg selv og arbeidsgiver om at man er i stand til å utføre det arbeidet som forventes på en trygg og sikker måte. I svært mange andre yrker vil en eldre arbeidstaker fint kunne utføre sitt arbeid selv om han har flere rynker og går litt saktere enn sine kolleger.

De færreste av oss har ambisjoner om eller evner til å vinne OL-gull, slik som Bjørndalen. Men alle som har ferdigheter, kompetanse og en jobb de er glad i, fortjener kunne forlate sin arbeidsplass med respekt og verdighet. Uansett om de er 40, 67 eller 80.

Innlegget sto på trykk i Dagsavisen 24.02.2014