Streik i glasshus – del 2

Streik i glasshus – del 2

Arbeiderpartiet utlyste i november 2012 en midlertidig stilling ut september 2013.
Arbeiderpartiet utlyste i november 2012 en midlertidig stilling ut september 2013.

I går la jeg ut bloggposten «Streik i glasshus» – hvor jeg kunne fortelle at Arbeiderpartiet under streiken mot midlertidige stillinger selv annonserte etter en valgkampmedarbeider i midlertidig stilling. Innlegget var såpass vellykket at Nettavisen kommenterte forholdet et stykke utpå dagen. Arbeiderpartiets Snorre Wikstrøm fikk et aldri så lite forklaringsproblem, og rodde et godt stykke ut på landet.

Men vi kan vel ikke gi oss med det? Jeg har flere godbiter på lur, til alle som syns at det å streike mot en ordning som gir adgang til midlertidige ansettelser i inntil ett år er litt pussig. I hvert fall om man annonserer for det man streiker imot.

Altså:

Arbeiderpartiet

Den 06.11.2012 annonserte Arbeiderpartiet etter en midlertidig delt stilling som 60% sekretær og 40% sentralbordmedarbeider ut september 2013. I utlysningen står det at «stillingen er midlertidig på grunn av økt arbeidsmengde i forbindelse med landsmøte og valgkamp». I Dagsavisen 28.01.2015 sier Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen at «det ville vært bedre om Eriksson erkjente at endringene i arbeidsmiljøloven er til for arbeidsgiveren enn å late som om det er til det beste for arbeidstakeren». Jeg mener det må være bra om arbeidsgiveren – i dette tilfellet Arbeiderpartiet – får den arbeidskraften de trenger og arbeidstakeren får en mulighet til å vise seg frem i en stilling av et visst omfang. Skulle likt å vite om Trettebergstuen var enig med meg – i hvert fall i dette tilfellet?

SV søker valgkampmedarbeider. Illustrasjon: sv.no 03.09.2012
SV søker valgkampmedarbeider.
Illustrasjon: sv.no 03.09.2012

SV

SV er jo også motstandere av midlertidige stillinger, men annonserte like godt også etter valgkampmedarbeider i midlertidig stilling i 2012. SV er også imot deltidsstillinger: «Full sysselsetting innebærer at alle som ønsker det, kan få arbeid, og at heltid skal være en rettighet,» står det i SVs arbeidsprogram.

SVSF søker ny daglig leder i 20% stilling. Illustrasjon: svsf.no, dato ikke oppgitt
SVSF søker ny daglig leder i 20% stilling.
Illustrasjon: svsf.no, dato ikke oppgitt

Det gir oss et annet eksempel. Her tilbyr Sosialistisk Venstrepartis Studieforbund (SVSF) en fast 20% stilling som daglig leder.

Det innebærer altså jobbing åtte timer i uken, og betalingen er i lønnstrinn 20, som i 2014 var 289.700 pr. år. 20% av dette blir 57.940 pr. år, eller 4.828 kroner i måneden. Slikt kan man jo ikke leve av, SV!

Rødt

Og så var det partiet Rødt, da. Fra deres arbeidsprogram kan man f.eks. lese at «Rødt mener at alle må ha en lovfesta rett til heltidsarbeid.»

Det er ingen tvil om at Rødt er imot deltidsstillinger. Eller hvordan var det nå igjen? I 2010 annonserte de etter politisk sekretær for Rødt Oslos bystyregruppe – i 60% stilling.

Rødt Oslos bystyregruppe annonserte med 60% stilling som politisk rådgiver. Illustrasjon: Rødts Facebookprofil 07.01.2010
Rødt Oslos bystyregruppe annonserte med 60% stilling som politisk rådgiver.
Illustrasjon: Rødts Facebookprofil 07.01.2010

Annonsen var å finne på deres Facebookprofil, og hadde hele 1 «like». Det var Rødts egen Marit Halse som likte denne utlysningen.

Men nå som de røde skal kjempe imot endringene i Arbeidsmiljøloven, prøver de også å få med seg noen venner i sentrum. La oss ta en titt på dem også.

KrF søker administrasjonssekretær i 80% stilling. Illustrasjon: karrierestart.no, desember 2013
KrF søker administrasjonssekretær i 80% stilling.
Illustrasjon: karrierestart.no, desember 2013
KrF
Kristelig Folkepartis politiske program heter det at «KrF vil begrense ufrivillig deltid, blant annet gjennom streng tolkning av unntaksregelen som sier at økt stilling kan nektes dersom dette vil medføre vesentlig ulempe for virksomheten, og ha en grundig gjennomgang av regelverket for dette.»

Da kan det kanskje være  på sin plass å minne om at KrF selv utlyste 80% stilling som administrasjonssekretær for KrF i Agder i desember 2013. Det kan jo tenkes at økonomien vil være god nok begrunnelse for å unnta KrF selv i dette tilfellet, men det bør i så fall også kunne gjelde enhver bedrift som ikke har råd til å ansette alle sine ansatte i 100% stilling. Og kanskje er det flere søkere som har en familiesituasjon som gjør 80% stilling akkurat perfekt? Da blir deltiden i hvert fall frivillig, og KrF kan sies å være «innenfor».

Senterpartiet søker valgkamprådgiver i varierende 30-40-100% midlertidig stilling fra februar til september 2015. Illustrasjon: www.senterpartiet.no
Senterpartiet søker valgkamprådgiver i varierende 30-40-100% midlertidig stilling fra februar til september 2015.
Illustrasjon: http://www.senterpartiet.no
Senterpartiet
Mer tvilsomt blir det når man kommer til Senterpartiet. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var høy og mørk foran Stortinget 28.01. da han proklamerte at «Vi vil arbeide for færre midlertidige ansatte – ikke flere. Flere midlertidig ansatte fører ikke til flere arbeidsplasser, men mer usikkerhet for de som må stå i de midlertidige stillingene. Vi i Sp vil ha trygge rammer rundt folks arbeidsliv.»
Senterpartiet utlyste i oktober 2013 fire nye stillinger, hvorav tre var midlertidige. Illustrasjon: www.senterpartiet.no
Senterpartiet utlyste i oktober 2013 fire nye stillinger, hvorav tre var midlertidige.
Illustrasjon: http://www.senterpartiet.no

For Senterpartiet er kanskje det partiet som med aller størst tydelighet bryter med sine egne utsagn. Se bare på denne utlysningen fra desember 2014: Akershus Senterparti søker valgkamprådgiver i midlertidig stilling, som i oppstarten fra februar er en 30-40% stilling, og øker til full tid fra midten av juni 2015 og frem til valget. På toppen av det hele står det at dette kan justeres etter behov. Hjelp! Her var det et stykke mellom liv og lære.

Og som om ikke det var nok: I oktober 2013 utlyste Senterpartiets stortingsgruppe fire nye stillinger, som stabskoordinator og politiske rådgivere. Tre av disse var midlertidige stillinger med mulighet for forlengelse.
Personlig syns jeg det er en glimrende mulighet for å komme inn på arbeismarkedet, men Vedum har vel vært blant de tydeligste motstanderne. I hvert fall når det ikke har angått ham selv…
Høyre
For Høyre er det viktig at arbeidstaker og arbeidsgiver sammen skal kunne bli enige om arbeidstid og vilkår, innenfor trygge rammer i den reviderte Arbeidsmiljøloven. Faktisk har vi nettopp ansatt en politisk rådgiver i midlertidig stilling. Med mulighet for forlengelse. Tenk det.

One thought on “Streik i glasshus – del 2

Kommentarer er stengt.