Streik i glasshus – del 3

Streik i glasshus – del 3

I min lille føljetong, «Streik i glasshus» har del 1 omhandlet Arbeiderpartiet, som under streiken mot midlertidige ansettelser, annonserer med midlertidig stilling som kampanjerådgiver. Del 2 har tatt for seg partiene Ap, SV, Rødt, KrF og Senterpartiet, som også streiker imot noe de selv annonserer for.

I dag har vi kommet til de streikende organisasjonene, altså de som organiserer de som ikke skal få lov til å jobbe i alternative turnuser – uansett om de ønsker det selv -,  og som vil forhindre andre fra å prøve seg midlertidig i en stilling, for å kunne komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Jeg har valgt meg ut Norges fjerde største fagforbund, Sykepleierforbundet:

Sykepleierforbundets hjemmeside heter det:

«Norsk Sykepleierforbund reagerer skarpt på at regjeringen velger å trumfe gjennom økt adgang til midlertidig ansettelse til tross for advarsler fra en samlet arbeidstakerside.

– Det er ikke dokumentert at økt bruk av midlertidig ansettelse vil føre til økt sysselsetting og gi lettere adgang til yrkeslivet for utsatte grupper, sier forbundsleder Eli Gunhild By.»

Sykepleierforbundet er knallharde i sin kritikk av Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven.

«En utrygg arbeidssituasjon gjør det ikke enklere å stifte familie, kjøpe bolig eller kombinere jobb- og familieliv,» sier Eli Gunhild By i VG den 13.11.2014.

Sykepleierforbundet søker rådgiver i midlertidig stilling. Illustrasjon: delta.hr-manager.net/
Sykepleierforbundet søker rådgiver i midlertidig stilling.
Illustrasjon: delta.hr-manager.net/

Nå søker Sykepleierforbundet rådgiver i den midlertidige stillingen «prosjekt medlemsarbeid i NSF» som varer ut året. Med mulighet for forlengelse.

Ifølge forbundets egen argumentasjon vil personen som ansettes i den midlertidige stillingen deres få problemer med å stifte familie og kjøpe bolig. Har ikke Sykepleierforbundet har den samme utømmelige omsorgen for sine egne ansatte som de har for sine medlemmer?

Jeg bare spør.