Byutvikling uten nikkers

Byutvikling uten nikkers

Bogstad Gård ble fredet 1. desember 2014, på dagen 200 år etter Karl Johans avskjedsfest.
Bogstad Gård ble fredet 1. desember 2014, på dagen 200 år etter Karl Johans avskjedsfest. Illustrasjon: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Skogeier Jan Herman Dante kaller fredningen av Bogstad Gård for ”snik-fredning” av “nikkersadelens turområder” i Dagbladet i dag.

I Dagbladet kan man lese: «-Med et pennestrøk stopper dette hele byutviklingen på Oslo Vest. Og stanses utviklingen her, blir Groruddalen og østkanten den eneste muligheten for en framtidig utvikling av Oslo, sier Dante, som eier 550 mål lenger inne i Sørkedalen.»

Han fremstiller det som om bystyrets politikere har blitt lurt, samtidig som han hevder at byråd Bård Folke Fredriksen alene avgjør hele Oslo vests fremtid, og at østkanten må ta støyten.

Hvor i himmelens navn fikk han alt dette fra?

I forkant av fredningen ringte skogeier Dante selv og informerte en rekke av oss politikere i bystyret om sine bekymringer omkring fredningen av Bogstad Gård og omkringliggende arealer, og han la frem saken sin i et møte med Byutviklingskomitéen på rådhuset. Vi har lyttet til ham, lest om saken, sett på kart og jeg har selv vært i området mange ganger. Vi kom til at byrådens høringsuttalelse var dekkende for vårt syn. Vi ble ikke lurt. Ingen har sneket inn noe. Vi vil bare ikke bygge i Marka. Ikke nå, og ikke i overskuelig fremtid. Vi mener det er bra at Bogstad Gård om områdene rundt ble fredet.

Fortettingskameratene i bystyret, med Høyre i spissen, vil bevare den blågrønne byen og bygge tettest der kollektivdekningen er best. I tillegg til at det er god miljøpolitikk, kan vi med denne utbyggingsstrategien bevare mange småhusområder rundt omkring i hele byen, og vi kan bevare marka. Hvis vi skulle åpnet områder i Sørkedalen for omfattende boligbygging, ville vi gått motsatt vei.

Det virker til tider som om folk tror at det er mangel på tomter i Oslo. Vi har tomter i massevis, innenfor byggesonen. Faktisk nok til å bygge minst 120.000 boliger – over hele byen. Noen av disse tomtene er i dag ubebygd, andre steder vil vi bygge høyere og tettere ved allerede bebygde knutepunkter. Vi vil også gjøre om gamle industriområder til trivelige nærområder med boliger og arbeidsplasser. Gode eksempler på dette er f.eks. i Nydalen og Ensjø. For ikke å snakke om Bjørvika.

«’Nikkersadelen’ ønsker utbygging av Oslo Øst», skriver Dante i en epost til Dagbladet. Selv er jeg oppvokst på østkanten og har aldri eid en nikkers, og jeg føler at Dantes kritikk verken treffer meg eller mine kolleger i bystyret. Det er allikevel merkelig at han i sin iver etter å kritisere byens politikere ikke ser ut til å oppdage at det bygges masse i Oslo vest. Røa, Vinderen og Slemdal er noen eksempler.

For tiden jobbes det med planer for bygging på Skøyen, Sjølyst, Filipstad, Smestad, Frøen og Majorstuen, alle steder godt vest for Akerselva. Så hvilken vestkant Dante mener vi verner mot utbygging, aner ikke jeg. I Oslo er det i hvert fall ikke.

Og byråden står slett ikke alene. La politikerne bestemme, sier Dante, med antydninger til at bystyrets medlemmer ikke er med på avgjørelser. Men nok en gang tar Dante feil. Hver eneste dag jobber jeg og politikere fra alle partier med konkrete utbyggingssaker i Oslo.

Snart skal bystyret ha en grundig behandling av Kommuneplanen frem mot 2030, hvor vi legger langsiktige strategier for å bidra til at Oslo skal fortsette å være en miljøvennlig by med mulighet for å leve gode og aktive liv, uansett hvor man bor.

Jeg forstår at Skogeier Dante gjerne vil bygge boliger på sine skogstomter i Marka. Men det ønsker ikke Oslos politikere. Heller enn å kritisere uhemmet, kan Dante glede seg over de langsiktige planene for fremtidens Oslo. På fredede Bogstad, i grønne Sørkedalen eller på vrimlende Majorstuen. Med eller uten nikkers.