Vi har en jobb å gjøre

Vi har en jobb å gjøre
Arbeiderpartiets tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland sier til DN i dag at hun er bekymret for at kvinner innehar bare 1 av 3 topp-plasseringer på arbeiderpartiets valglister til høstens valg. Jeg deler Brundtlands bekymring, og kan beklage at den er gyldig for flere partier enn hennes. Faktisk for alle de store norske partiene.

Og dette er dessverre ikke noen ny problemstilling.  Kommunevalget i 2011 ga 96 kvinnelige og 332 mannlige ordførere. Det gir en kvinneandel på ca. 22%. Og ingen partier utmerker seg som spesielt dyktige til å nominere kvinnelige toppkandidater, heller ikke partiene på venstresiden, som sørger for høy kvinneandel i kommunestyrene gjennom kvotering. Ett parti skiller seg riktignok ut – i negativ retning. FrP har 11 ordførere, hvorav 0 er kvinner. Mitt eget parti, Høyre, kan skilte med ikke veldig imponerende 27%.

Kvinneandel ordførere 2011
Kvinneandel ordførere i Norge, 2011 Illustrasjon: Maren Malthe-Sørenssen (c)

Slik ble kvinneandelen av ordførere i de ulike partiene etter valget i 2011:

A: 34 av 154 = 22%
FrP: 0 av 11 = 0%
H: 32 av 119 = 27%
KrF: 5 av 17 = 29%
Sp: 16 av 86 = 19%
SV: 1 av 3 = 33%
V: 2 av 6 = 33 %

Dette er en demokratisk utfordring i 2015, og viser at vi definitivt har en jobb å gjøre.