Y til besvær

20.04.2015 Omvisning mulighetsstudier for det nye Regjeringskvartalet
Byutviklingskomitéen i Oslo bystyre var 20.04.2015 på omvisning, hvor vi ble presentert for mulighetsstudiene for det nye Regjeringskvartalet.

Y til besvær

Er tomten for liten eller byggene for store, spør Hege Maria Eriksson i Norsk design- og arkitektursenter i Aftenposten 16.04. Hun ser for seg at vi kanskje om noen tiår finner ut at vi heller ville hatt noen regjeringskontorer et annet sted.

Verken Eriksson eller jeg kan vite hva vi vil ønske oss mange år frem i tid. Men det er nå Regjeringskvartalet skal bygges, og vi må forholde oss til de ønskene og behovene som er kjent i dag og de beregningene som er gjort for årene som kommer. Omtrent som enhver utbygger gjør når hun engasjerer en arkitekt til å foreslå løsninger på en gitt utfordring.
Oslo trenger et Regjeringskvartal med levende, spennende og trygge byrom som inviterer alle innbyggerne og besøkende til å passere igjennom og oppholde seg der. Det må være funksjonelt for alle som skal jobbe i og besøke departementene. I tillegg må nybyggene respektere sine eksisterende naboer og finne en naturlig plass i bybildet.

De seks forslagene vi har fått presentert, er mulighetsstudier som illustrerer hva som er mulig å få til på den begrensede plassen vi har til rådighet, midt i Oslo. Disse arbeidene skal Statsbygg og Regjeringen nå jobbe videre med. Jeg syns de seks arkitektkontorene i verdensklasse har vist at det er mulig å løse svært krevende oppgaver på spennede og nyskapende måter.

Eriksson og jeg er enig om at den endelige løsningen er et stykke unna. Men prosessen går fremover mens Eriksson har lenket seg fast i Y-blokka i protest.

Eriksson fremhever et syvende forslag – arkitektstudentenes alternative forslag – som det eneste fornuftige. Men studentene har svart på en annen oppgave enn den de ble forelagt. De har nesten halvert antall kvadratmeter kontorareal, gravd Ring 1 mange meter ned i bakken, og beholdt Y-blokka.

MMS_0752 crop
Statssekretær Paul Chaffey var med oss på omvisningen av mulighetsstudiene for det nye Regjeringskvartalet.

Det er spennende at våre kommende arkitekter tør å utfordre premisser for å skape diskusjon, men de prøver å fyre opp en debatt som for lengst er avsluttet. Jeg har selv stor sans for Nesjar og Picassos utsmykninger på Y-blokka. Denne unike kunsten skal skal selvsagt bevares. Men Y-blokkas utforming og plassering er etter min mening til hinder for et godt byrom.

Det er synd at Eriksson går inn i stadig nye strafferunder når hennes arkitektkolleger er på full fart mot mål. Statsråd Jan Tore Sanner har vist en eksemplarisk evne og vilje til å lytte til både fagfolk, innbyggere og Oslo kommunes politikere i saken om det nye Regjeringskvartalet. Norske Arkitekters Landsforbund har for lengst lagt ned stridsøksen, og det gleder meg at de ønsker å være en konstruktiv bidragsyter.

Eriksson mener utviklingen av hovedstaden er for viktig til å bli overlatt til politikerne alene. Det er jeg helt enig i. Men stillestående protest er nok ikke det mest effektive virkemiddelet fra et høyt kompetent fagmiljø. Ei heller å svare på feil oppgave.

En forkortet versjon av dette innlegget sto på trykk i Aftenposten 22.04.2015.

En forkortet utgave av artikkelen
En forkortet utgave av artikkelen «Y til besvær» sto på trykk i Aftenposten 22.04.2015.