Voldsofre skal ikke leve i frykt

Jeg ble intervjuet i Akers Avis Groruddalen om omvendt voldsalarm 02.05.2015.
Jeg ble intervjuet i Akers Avis Groruddalen om omvendt voldsalarm 02.05.2015.

Voldsofre skal ikke leve i frykt.

Mange mennesker opplever å bli utsatt for trusler og vold av personer de kjenner, på tross av at personen er ilagt kontaktforbud.

Omvendt voldsalarm innebærer at en person som er ilagt kontaktforbud kan bli dømt til å gå med fotlenke med GPS-sporing. Dersom vedkommende beveger seg over en angitt grense, går alarmen hos politiet. Det betyr at politiet har større mulighet til å reagere før gjerningspersonen nærmer seg offeret enn i dag, hvor offeret utløser alarmen når vedkommende allerede er faretruende nær.

Som medlem av Høyres kvinneforum og Høyres likestilingsutvalg har jeg bidratt til at Høyres landsmøte enstemmig vedtok at vi ønsker at gjerningspersoner i større grad skal bære belastningen med å gå med voldsalarm.

Politiet, konfliktrådet, krisesentre og mange andre gjør et godt og viktig arbeid for å redusere vold i nære relasjoner. Forslaget om omvendt voldsalarm er et konkret tiltak som kan bidra til å gi mennesker som lever i konstant frykt en tryggere hverdag.

Omvendt voldsalarm