Høy kvalitet uten spøkelser

Aftenposten 12.05.2015
Innlegget sto på trykk i aftenposten 12.05.2015

Høy kvalitet uten spøkelser

Peter Butenschøn vil ikke bygge byen i stykker, og stiller tre spørsmål om millionbyen Oslo i Aftenposten 2. mai:

  1. Hvem har bestemt?

Butenschøn antyder at det kan være grenser for hvor stor vekst som er bærekraftig eller sosialt ansvarlig byutvikling, og at det er mulig å begrense markedet gjennom å tilrettelegge for færre boliger innenfor Oslos grenser.

Vi som styrer Oslo har bestemt at vi ønsker befolkningsveksten velkommen. Det er positivt at Oslo er en så attraktiv by at mange ønsker å bo her. Vi bor ikke spesielt trangt, verken i historisk eller europeisk målestokk.

Oslofolk kjører sjeldnere bil og reiser oftere kollektivt. Luftkvaliteten blir stadig bedre, fordi vår politikk gjør det naturlig å velge miljøvennlige løsninger. Skolebyggene, sykehjemmene og kommunale boliger blir stadig mer moderne. Vi utvider kollektivtilbudet, bygger parker og åpner elveløp. Folk trives i Oslo. Og så lenge folk får det stadig bedre, kan jeg ikke forstå hvorfor vi, politikere, skulle forvise innflyttere til en pendlertilværelse i andre fylker.

  1. Hvor kan det bygges?

Butenschøn viser til at en times pendleravstand er uproblematisk i europeisk sammenheng. Det er korrekt, men hvorfor i all verden skal vi stikke kjepper i hjulene for familier som heller vil tilbringe tid sammen med hverandre enn på toget?

Kommuneplanen mot 2030 følger en strategi hvor man utvikler byen innenfra og ut, slik at de mest sentrale tomtene med best kollektivdekning blir regulert først.

Butenschøn viser til at noen i Oslo Høyre fremmet et forslag om å bygge i Sørkedalen, og at dette ikke er bærekraftig knutepunktutvikling. Det er korrekt, og forslaget fikk derfor bare en håndfull stemmer på Oslo Høyres årsmøte i januar.

  1. Hva slags by vil vi ha?

Butenschøn antyder at når utbyggere får avslag fra Plan- og bygningsetaten, er det bare å stille opp på rådhuset for å få omgjort vedtaket. Det er skuffende at han fremstiller det som om vi politikere er uten ryggrad og sans for kvalitet, og at utbyggerne kan diktere byutviklingen. Heldigvis er det en virkelighet jeg ikke kjenner meg igjen i.

Butenschøn har vært negativ til byutviklingen i Oslo i årevis. Men Oslos innbyggere applauderer satsinger som Fjordbyen. Her realiseres tusenvis av boliger, studentboliger og arbeidsplasser, nytt Munch-museum og hovedbibliotek, park, kulturtilbud, butikker, kaféer og badestrand.

Dette er en utvikling av høy kvalitet som forener et godt botilbud med attraktivt byliv.

Jeg ønsker meg en levende og trygg by for både innbyggere og besøkende. Byen bygges ikke i stykker, den blir mer kompakt, men samtidig flottere, grønnere og triveligere.

Butenschøn sier det er mulig han ser spøkelser ved høylys dag. Det er jeg ganske sikker på at han gjør.

Innlegget sto på trykk i Aftenposten 12.05.2015