Arbeiderpartiets småhusrasering

Hvis Arbeiderpartiet vinner makten i Oslo, er de interesserte i fortetting MINST 500 meter ut fra hver T-bane-holdeplass. Ifølge dem selv er det spesielt viktig i vest.

I Høyre foretrekker vi å fortette ved knutepunkter og der infrastrukturen er spesielt god, samt å transformere slitne nærings- og industriområder, slik som vi har gjort i Bjørvika, Nydalen, Ensjø og Løren. Flere av de neste utviklingsområdene ligger i Groruddalen, slik som på Vollebekk, hvor vi kommer til å få et flott boligområde med barnehage, skole (er påbegynt), arbeidsplasser, lokal handel og service.

Vi har tomter nok til mer enn 100.000 boliger i årene fremover, uten å bygge boliger i marka. Hvorfor vil Arbeiderpartiet da rasere småhusområdene rundt omkring i byen?

Glad jeg tilhører Høyre.

En personstemme til meg, Høyres kandidat #24, er en stemme til kampen mot Arbeiderpartiets småhusrasering.

Godt valg

Arbeiderpartiet vurderer å fortette innenfor MINST 500 meter fra tog- og T-banestasjoner over hele Oslo, og sier eksplisitt at vurderingen ikke skal ta hensyn til dagens regulering eller vernebestemmelser. Her ser du omfanget på de områdene.
Arbeiderpartiet vurderer å fortette innenfor MINST 500 meter fra tog- og T-banestasjoner over hele Oslo, og sier eksplisitt at vurderingen ikke skal ta hensyn til dagens regulering eller vernebestemmelser.
Her ser du omfanget på de områdene.