Terningkast to

Konferansier Anne Lindmo, byrådsleder Stian Berger Røsland (H) og byrådslederkandidat Raymond Johansen (A) diskuterer boligpolitikk på Obos-konferansen 2015.
Konferansier Anne Lindmo, byrådsleder Stian Berger Røsland (H) og byrådslederkandidat Raymond Johansen (A) diskuterer boligpolitikk på Obos-konferansen 2015.

Det kan være ganske irriterende når politikere fra andre partier gir seg til å drive kreativ tolkning av hva man mener med det man sier, heller enn å lytte til det som faktisk blir sagt. Det kan rett og slett være realt å la politikerne få snakke ut og forklare selv. Så derfor gir jeg her en nøyaktig gjengivelse av noen minutter fra en nylig gjennomført boligdebatt, hentet fra lydopptak.

Settingen er følgende: OBOS boligkonferanse i Oslo 20. august 2015. Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) og byrådslederkandidat Raymond Johansen (A) blir utfordret på spørsmål om boligbygging av konferansier Anne Lindmo.

Etter en lengre utredning om hvor viktig det er å regulere 100.000 boliger i Oslo, som blir tilbakevist av Stian Berger Røsland, blir Raymond Johansen konfrontert med sine store ord. Her er samtalen som følger:

Konferansier Anne Lindmo:
«Når du snakker om dette, så rimer ikke det. For OBOS tar jevnlige opptellinger av hvem som er pådrivere i bystyret for boligbygging. Og der er det jo sånn at det er KrF og Høyre som i størst grad har vært pådriverne, men med Arbeiderpartiet, nei der er det kniping. Kniper igjen på antall etasjer og kniper her og der. Sitatet i dag fra meldingen til Obos er at det ville vært bygget færre boliger dersom Arbeiderpartiet hadde styrt de siste årene. Hvordan rimer det med denne kraftsalven du kommer med om disse 100.000 regulerte tomtene?»

Byrådslederkandidat Raymond Johansen:
«Det rimer veldig dårlig.»

Lindmo:
«Jeg er glad du ser det sjøl.»

Johansen:
«Det er en veldig stor forskjell. Og det er at det er jeg som stiller som byrådslederkandidat for Arbeiderpartiet. Jeg kommer til å legge min prestisje trygt bak det i forhold til de etatene som vi styrer.»

Lindmo:
«Men du er ikke enig i at det er noen som har…» (blir avbrutt)

Johansen:
«Ja, men det er ofte sånn. Ja, vi har ikke vært nok pågående. Honnør til Høyre og KrF. Ja, men hør nå her. Dette er litt av den NIMBY-tenkningen jeg prøvde å skissere. At det er veldig ofte vanskelig å se helhet hvis man går inn på hver enkelt prosjekt. Nå har vi store utfordringer på prosjekt på Oppsal, på størrelsen, og prosjekt på Ensjø, og isolert sett så kan det være litt sånn press for å få til en løsning, og summerer man alt det så blir ikke løsningen god nok. Og så må man være villig til faktisk å ta noen tøffe beslutninger, selv om du får mange imot deg. Men målet nå må være at vi greier å tilrettelegge for den veksten som er, som er positiv. Og den må være grønn og klimavennlig. Og det er det vi politikere må tilrettelegge for, og så må utbyggerne gjøre sin del av jobben. Og…»

Lindmo:
«Men det betyr at det er nærmest et visst spor- eller stilskifte, da, som du ønsker deg i Arbeiderpartiet, i forhold til hva man skal… hva man skal tørre å ta av tøffe og upopulære og brutale avgjørelser innimellom?»

Johansen:
«Ja. Det er helt åpenbart at politikk handler om å ta tøffe valg, og det å sitte og styre Oslo handler absolutt om det. Så alle kommer ikke…all the people can’t be all right all of the time. Og helt sikkert ikke alltid helt fornøyd. Men vi må se på summen av det. Og jeg mener at alle de kompromissene som er hele tiden, er med på å hindre gjennomføringskraften. Det er for…det er for mange hensyn som tas hele tida i forhold til det overordnede, og tilrettelagt for økt boligbygging, tilrettelagt for skole, barnehage, og kollektivtrafikk, og det er en tøff jobb. Og da kan man til og med risikere å få terningkast to. Noen får det.»

Kjære Raymond Johansen: Vi som styrer byen, fra H, V og KrF, tar tøffe valg hver dag. Vi jobber knallhardt for å tilrettelegge for gode bomiljøer, flotte uteområder, et attraktivt kollektivtilbud, barnehager og skoler av høy kvalitet, spennende arbeidsplasser, tilpassede omsorgstilbud og muligheter for å leve rike liv på fritiden. Vi gjør det fordi vi vil at alle innbyggere og besøkende skal kunne trives i vår by.

Hvis du vil lære litt om gjennomføringskraft og alt det der, ta deg en tur til Bjørvika, området som fremdeles ville vært containerhavn om Arbeiderpartiet hadde fått det som de ville. Eller dra til Ensjø. Eller Løren. Eller… Du kan i grunnen ta deg en tur rundt i hele byen og se hvilke forandringer den har gjennomgått de siste par tiårene. Det er ikke småtteri. Og det kom ikke av seg selv.

Folk før oss og vi som sitter i bystyret i dag har tatt mange tøffe valg, og vi er stolte av at byen blir stadig grønnere, tryggere og triveligere.

Så Raymond, de svarene du ga på Obos-konferansen gjør meg sikker på at byen ikke blir bedre med deg ved roret. Han som styrer byutviklingen for dere i dag, levner du ikke mye ære i dine kommentarer, verken her hos Obos eller i senere uttalelser. Og hun som hadde jobben før ham, og som ledet Arbeiderpartiet til enda lavere boligbygging, hun er deres ordførerkandidat. Av en eller annen grunn føler jeg sikker på meg hvilket parti som får terningkast to. Det er ikke Høyre.