Regneøvelse for justisministre

Regneøvelse for justisministre 430 politistudenter ble uteksaminert i juni 2011. Med beståtte eksamener, kvalifiserer man til stilling som Politibetjent 1 (Pb1). 15. juni 2011 var det 58 ledige Pb1-stillinger ledig i politietaten. I Oslo hadde man 399 søkere til 16 stillinger. Andre deler av landet kan rapportere om tilsvarende tall. Erfaringsmessig har ca. 90% av… Les mer